Suara Anda

Ahli Waris: Saya pingin jumpa Pak Walikota, tolong sampaikan nak

DR Berita
Foto: Muhammad Artam

Lapangan Bola Gajah Mada Jalan Krakatau Medan.